28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

  • Categorized in: 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - Μετά από απόφαση του Εφετείου του Μονάχου στις 16 Μαρτίου 2015 στην εντεκάχρονη δικαστική διαμάχη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά του Τούρκου Αρχαιοκάπηλου A. Dikmen επαναπατρίσθηκαν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 εικοσιτρία (23) κειμήλια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τοιχογραφίες , τρία ζεύγη βημοθύρων, χειρόγραφο ομιλιάριο και αρμενικό χειρόγραφο. Επαναπατρίσθηκαν επίσης 10 προϊστορικές αρχαιότητες και εικόνες.


FRIDAY 28 AUGUST 2015 - Following the judgment of the Regional Court of Munich on March 16, 2015 regarding the eleven-year legal battle οf the Republic of Cyprus against the Turkish smuggler Aydin Dikmen twenty-three relics were repatriated on Friday, 28th of August 2015. These include frescoes fragments, three sanctuary doors, handwritten Homeliarium and an Armenian manuscript. They were repatriated also 10 prehistoric antiquities and icons.