Η Ελλάδα του 18ου και 19ου αιώνα

Ο αγώνας του 1821 συνέπεσε χρονικά με τα μεγάλα ιστορικά ρεύματα του Ρομαντισμού και του Νεοκλασσικισμού. Ο Ρομαντισμός βρήκε στην επανάσταση του υπόδουλου Ελληνικού ΄Εθνους πηγή έμπνευσης για να εκφράσει με συγκίνηση το δράμα και τον αγώνα για την ελευθερία, ενώ ο Νεοκλασσικισμός εμπνεύστηκε από το μεγαλείο της αρχαιότητας και τα ιδεώδη του νεοσύστατου κράτους. Στο ίδιο κλίμα εντάσσονται  οι χάρτες, τα σχέδια και τα χαρακτικά που έγιναν από Ευρωπαίους επισκέπτες.  Ξεχωρίζουν οι πίνακες της Σχολής της Λυών με κύριο εκπρόσωπο τον Pierre Bonirote, και τα χαρακτικά του Jacques Grasset de Saint-Saveur και του  Vicompte Du Moncel.